video

 

Spärrträning

 

 

Öka rotationshastigheten

 

Läsa banorna